Золотов Віктор Іванович
- Достижения, Золотов Віктор Іванович, Экология, Экономика

Золотов Віктор Іванович

Основні етапи трудової, наукової та викладацької діяльності.
У 1976 році з відзнакою закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова.
1977-1979 рр. – молодший науковий співробітник Одеського відділення Інституту економіки АН УРСР;
З 1980 р. – науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем Світового океану та приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса.
Кандидатська дисертація PhD (економічні науки) «Економічна ефективність освоєння природних ресурсів берегової зони моря (на прикладі Одеської області)» захистив у 1987 році.
З 1988 р. по теперішній час – старший науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, професор ХГЕУ, м. Одеса.
З 2010 р. по теперішній час – академік УМАОІ.

Загальна кількість публікацій – понад 90.

Монографії:
Опубліковано більш 15 колективних монографій та одна персональна, зокрема:
Экономико-экологические проблемы морской среды / М.Т. Мелешкин, В.Н. Степанов, В.И. Золотов и др.- Киев: Наукова думка, 1982. -.324 с.
Экономика и организация природопользования в приморском регионе / В.Н. Степанов, С.К. Харичков, В.И. Золотов и др. /.под ред. В.Н. Степанова.-  Киев: Наукова думка, 1987. -.144 с.
Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья: географические основы хозяйственного освоения / Г.И. Швебс, В.Н. Степанов, В.И. Золотов и др./ под ред. Г.И. Швебса.- Ленинград,  ЛО Наука, 1988.- 304 с.
Золотов В.И. Экономическая эффективность освоения ресурсов морских песков и берегоохранных мероприятий (методический аспект).- Одесса: ЮЦЭНДИСИ СССР, 1991.- 117 с.
Морехозяйственный комплекс. Том 1 / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов, В.И. Золотов и др. / под ред. Б.В. Буркинского. —  Киев: Наукова думка, 1991.- 352 с.
Природоохранное регулирование в рыночных отношениях / Н.Г. Ковалева, В.Н. Степанов, В.И. Золотов и др. / под ред. В.Г. Ковалева. – Одесса: ОГИМ, 1998.- 230 с.
Управление морским природопользованием / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов, В.И. Золотов и др.- Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2001.- 278 с.
Экономико-экологическая безопасность морехозяйственной деятельности / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов, В.И Золотов и др.- . Одесса: Фенікс, 2008.- 648 с.
Экономико-экологические проблемы Азовского моря / Науч. ред.Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов (Украина), С.В. Бердников (Россия).- Одесса: Фенікс, 2009.- 532 с.

Область наукових інтересів.
Напрямами наукових інтересів Основні наукові інтереси Золотова В.І. зосереджені в сфері економіки природокористування в береговій зоні моря та охорони навколишнього середовища.

Найбільш значущими науковими результатами є:

  • теоретичні положення та методичні рекомендації з оцінки економічної ефективності капітальних вкладень в берегоохоронні заходи;
  • економіко-екологічне обґрунтування конкурентоспроможності будівельних пісків, що добуваються з морських родовищ;
  • методологічні положення економіко-екологічного прогнозування кон’юнктури ринку просторово-територіальних ресурсів берегової зони приморських регіонів;
  • рекомендації з формування платежів за використання прибережних просторово-територіальних ресурсів приморських міст;
  • формування системи плати за використання континентального шельфу для видобутку корисних копалин;
  • економіко-екологічний механізм вирішення конфліктних ситуацій при днопоглибленні;
  • рекомендації щодо комплексного антикризового управління прибережними зонами.

Золотов В.І. призначався членом і головою Державних комісій по захисту дипломів спеціалістів та магістрів в Одеській державній академії будівництва та архітектури, а також членом багатьох екзаменаційних комісій з прийому кандидатських іспитів.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *