Шарапатюк Анатолий Васильевич
- История, Шарапатюк Анатолий Васильевич

Нам спокій тільки сниться

25 років творчого життя Південного відділення УАОІ

Одним з найбільших структурних підрозділів УАОІ, утвореним 3 червня 1992 року, є її Південне відділення (м. Одеса), у складі якого вже через рік було 24 академіків (нажаль більшість з них вже пішла із життя), 52 асоційованих і 10 колективних членів. Організація досліджень базувалась на роботі 2-х науково-дослідницьких центрів (НДЦ) та 6-ти наукових секцій (НС).

Серед найбільш перспективних напрямків досліджень  доцільно назвати:

 1. Ресурсозберігаючі технології на транспорті, насамперед – утилізація та регенерація вторинних паливно-енергетичних ресурсів; теорія і практика побудови, оптимізації організаційної структури та експлуатування Багатоцільових екологічних комплексів (керівник акад. УАОІ і УЕАН, проф. І.П.Решетніков).
 2. Проектування, експлуатування та ремонт машин, механізмів і пристроїв (керівник д.т.н., проф. В.Д.Євдокімов).
 3. Розробка принципово нової періодичної системи хімічних елементів (керівник акад. УАОІ, к.хім.н., с.н.с., доц. П.О.Тепляков).
 4. Традиційна та нетрадиційна медицина, насамперед: хірургія, корекція хребта, магнітотерапія та проектування сучасного медичного обладнання, приладів і пристроїв (керівник акад. УАОІ, д.м.н., заслужений винахідник СРСР, двічі лауреат конкурсу «Людина справи», проф. В.В.Сердюк); методики оптичної корекції зору, підвищуючи бінокулярну переносність окулярів, безопераційний метод профілактики прогресування короткозорості  у дитин, методи корекції аномалії рефракції очей, корекція зору для досягнення комфорту зору (керівник акад. УАОІ, д.м.н., проф. Ю.Є.Голубенко).
 5. Прикладна математика, насамперед: послідовні та зворотні суми чисел, закон плинності і співвідношення форми та сутності буття Всесвіту; закономірності зв’язку послідовних та зворотних позицій єдиного та суперечливого процесу мінливості матерії; внутрішня стала тяжіння, енергетичний нуль та природа «ефіру» (керівник акад. УАОІ, к.ф.-м.н, П.П.Губрій); розв’язання складних інженерних задач міцності, теплопередачі, гідравлики, електродинаміки… в яких виникають питання моделювання будь-яких видів оптимізації, побудови алгоритмів математичного планування експерименту; розробка теоретичної частини при проектуванні нових високоефективних конструкцій і технологій (керівник к.ф.-м.н., В.В.Калевіч).
 6. Космогонічна теорія походження Землі. Волнові процеси у живому: основи стереогенетики і фізіології мишлення (керівник акад. УМАОІ, к.т.н., А.Н.Барбабаш).
 7. Холодний термоядерний синтез, насамперед – теорія і експериментальна технологія трансмутації хімічних елементів і з’єднань (керівники акад. УАОІ, к.ф.н. Г.С.Рабзі і А.Є.Фабрикант).
 8. Нетрадиційні джерела енергії, насамперед – практичне використання енергії морських хвиль (керівник д.т.н., проф. П.С.Нікеров).
 9. Теорія та практика управління; мікро-, макроекономіка і політика, насамперед: а) оптимізація організаційно-правових структур; б) методи і практика Бізнес-плану-вання та прогнозування складних економічних систем; обґрунтування ефективності держпідтримки інвестиційних проектів; в) розробка концепції і технології ефективного управління інвестиційними потоками на рівні держави, регіону, міста (керівники акад. УАОІ, чл.-кор. УЕАН, с.н.с., проф. А.В.Шарапатюк і акад. УАОІ, PhD Д.А.Ша-рапатюк).
 10. Економічні механізми управління морським природокористуванням, економіко-екологічна ефективність інвестиційних проектів морського природокористування (керівники акад. УАОІ і УЄАН, д.е.н., с.н.с., проф. Р.О.Крижанівський і акад. УАОІ, д.е.н., с.н.с., проф. Є.Н.Громова).
 11. Економічні методи і технології управління охороною навколишнього середовища, насамперед – в об’єднаних європейських транспортних системах (керівники акад. УЕАН і УТА, д.е.н., с.н.с. проф. Христенко і д.е.н., с.н.с., проф. О.О.Фесенко).
 12. Організація перевезень і туризм (керівник акад. УАОІ, к.т.н., с.н.с. проф., Г.П.Пилипенко).
 13. Маркетингові дослідження ринку і схем доставки нафтопродуктів у Чорноморсько-Азовському регіоні, обґрунтування доцільності використання для цих перевезень нового класу суден «Море-ріка з довантаженням у гирлових портах» (керівник А.В.Шарапатюк).
 14. Серія крупномасштабних стратегічних інвестиційних проектів міжнародного значення, насамперед: а) Альтернативний проект будівництва нафтотерміналу в Одеському регіоні; б) Альтернативний проект будівництва українського каналу Дунай-Чорне море; в) Створення і експлуатація пересувного багатоцільового екологічного комплексу “BSEC “Marmara-1”, дислокованого у Мармуровому морі (Туреччина), зробленого з металобрухту колишнього т/х «Днестр»; в) Проект «Експорт – XXІ вік» в Одесі… (керівники А.В.Шарапатюк і І.П.Решетніков).
 15. Теорія вирішення винахідницьких задач (ТВВЗ). Піонерні технології випереджуючої педагогіки, формуючої та розвиваючої творчі якості безпосередньо в учбовому процесі. (керівник акад. УАОІ, володар міжнародного диплому Г.С.Альтшул-лера «Майстер ТВВЗ», лауреат конкурсу «Людина справи» М.І.Меєрович).
 16. Психологія творчості, насамперед — розробка і втілення критеріїв оцінки оригінальності рішень у творчому процесі (керівники М.І.Меєрович і доктор псих. наук, проф. Л.І.Шрагіна).
 17. Сучасна філософія і філологія (керівник акад. УАОІ, доктор філософських наук, проф. М.С.Дмітрієва).

Формат цього видання не дає змоги навіть коротко описати яка праця і інтелект стоять за кожним з вищезгаданих напрямків досліджень і розробок. Тільки опису розробок з пункту 14 присвячено понад три тисячі друкованих сторінок. Значення і рівень можна продемонструвати на прикладі проекту «Експорт – XXІ вік», підтриманого і схваленого Обладміністрацією Одеси, п’ятьма міністерствами України, Радою національної безпеки й оборони, Національною академією наук (визнаний кращим інвестиційним проектом за останнє п’ятиліття), Національним агентством по розвитку і європейській інтеграції, президентом України Л.Д.Кучмою (розпорядження № 137/ 737-01 від 13.01.98) і Кабінетом Міністрів України (постанова №766 від 01.07.98). Або достатньо згадати відображення в рішеннях Бізнес-конференцій країн ЧЕС, Асамблеї мерів Чорноморських міст і Міжнародної Бізнес-зустрічі бізнесменів п’яти країн проекту “BSEC “Marmara-1”, в результаті реалізації якого державна власність України збільшилась з 300 тисяч до 7 млн. 200 тисяч доларів, а підтверджений екологоекономічний ефект склав 147,6 млн. доларів.

Також неможливо не згадати доповідь акад. УАОІ, к.ф.н. Г.С.Рабзі і А.Є.Фабри-канта на Всесвітньої наукової конференції з холодного термоядерного синтезу, в заключному документі якої визначалося, що українські вчені випереджають світову науку майже на чверть століття!

Як би у Південному відділенні був всього один академік В.В.Сердюк, то і цього було би достатньо задля обґрунтування доцільності існування відділення. Адже, окрім великого переліку вилікуваних їм хворих (в т.ч. «безнадійних») і сотен публікацій, він отримав 17 патентів на «ноу-хау» і 2 дипломи на відкриття. Нагадаємо, останнім за В.В.Сердюка в Одесі, в медичній галузі диплом на відкриття отримав (майже сто років назад!) великий Мечніков… В.В.Сердюк дуже порядна, інтелігентна й скромна людина, яка завжди відмовляється від будь-яких нагород; і навіть при цьому він був двічі обраний одеситами лауреатом щорічного конкурсу «Людина справи».

Навіть серед яскравих наукових особистостей дійсних членів Південного відділення неможливо не захоплюватися багатогранням наукового та культурного знання й життя наших академіків Г.П.Пилипенка й О.І.Кілієвича. Кожний з них має понад сотню наукових праць й з десяток монографій. Але ми поважаємо Г.П.Пилипенко, який вільно володіє 7 мовами, в першу чергу за талановиті переклади великих поетів світового рівня, в тому числі Одена та Шекспіра. За переклад всіх сонетів останнього на українську та російську мови він отримав не тільки українські премії, але й був включений до Світової енциклопедії перекладачів Шекспіра, в яку від України внесено всього два перекладача. А О.І.Кілієвич є не тільки вченим і викладачем з державного управління, по монографіям і підручникам якого навчаються держслужбовці всіх рангів не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Створенні їм та багато разів передруковані в Україні англо-російсько-українські словники та глосарії термінів і понять з аналізу державної політики та економіки досі є єдиними у світі. Окрім того О.І.Кілієвич вже понад два десятиріччя запрошується перекладачем наукових праць й підручників багатьох англомовних авторитетів світової економіки, без яких неможлива належна підготовка економістів і держслужбовців України.

Є змога продовжити цей перелік з 17 вагомих пунктів широким асортиментом оригінальних ідей та інженерно-технічних розробок від 124 удосконалень велосипеду до принципової схеми та експериментального зразка двигуна внутрішнього вибуху, відповідно до своєї назви – який вибухнув в сараї умільця-винахідника при черговому іспиті. Економічна ефективність втілення хоча б незначної частини позицій створеного Банка ідей вимірюється астрономічними цифрами. Але доведення цих і багатьох інших розробок до «товарного вигляду» потребує відповідного фінансування, на яке УАОІ, нажаль, не має коштів, держава – не вважає за доцільне, підприємці – відкладають до кращих часів, марно сподіваючись на створення державою більш-менш сприятливих умов… нестандартно мислячі науковці–винахідники – хто як: мовчки тягнуть свій хрест, вмирають у злиднях, перекваліфікуються в пошуках хліба насущного, покидають вітчизну в пошуках визнання, а іноді й елементарного виживання.

Незважаючи на складні умови існування вітчизняної науки, навіть стислий перелік монографій і наукових друкованих творів членів Південного відділення УАОІ перевищує сім десятків сторінок: число лише монографій  сягнуло почесного сотенного рубежу, а наукових публікацій – перевищує півтори тисячі. І це без врахування літературного наробку наших академіків (в прозі та поезії), який теж сягає тисяч сторінок! В зв’язку з цим неможливо не згадати творчість нашого академіка – Олександра Вольного – вірші якого перекладені й надруковані чотирма мовами, а його трьохтомна збірка філософської поезії «Енциклопедія Життя» (понад 1200 сторінок) вже двічі номінувалася на здобуття Нобелівської премії з літератури. Доречи – переклади українською віршів О.Вольного зробив вищезгаданий наш академік Г.Пилипенко.

За 25 років існування Південного відділення, його члени багаторазово виступали з аналітичними і критичними докладами й статтями у періодичній печаті, по радіо і телебаченню, неодноразово були визнані переможцями і лауреатами престижних конкурсів (в тому числі і міжнародних) у сфері науки, економіки, педагогіки, медицини, екології та літератури.

За останні роки понад 50 розробок членів відділення захищені євро-патентами, держпатентами і свідоцтвами про «Ноу-хау» та відкриття. Члени відділення постійно приймають участь у відкритих дискусіях, диспутах,  престижних крайових, державних та міжнародних зустрічах, нарадах, конференціях і конгресах, в тому числі під егідою Спілки Чорноморських міст, Чорноморського Економічного Співробітництва, ООН і ЮНЕСКО.

Південним відділенням УМАОІ видавалися 2 журнали:

 1. «Техніка майбутнього» («ТЕМА», головний редактор д.т.н, проф. В.Д.Євдокі-мов), присвячений обзору техніко-технологічних винаходів та нових інженерних рішень, які публікувалися українською, російською, англійською і німецькою мовами. Незважаючи на відсутність державної і спонсорської підтримки, журнал видавався зі принадною регулярністю: 1994-1997 роках – по 1 номеру на рік, 1998 рік – 8 номерів, 1999 рік – 8 номерів, 2000 рік – 3 номери…
 2. «Консалтінг» (головний редактор д.т.н, проф. Р.О.Крижанівський), присвячений висвітленню проблем і рішень у сфері управління, економіки, екології і комерційного права. За відсутністю коштів, у 1996-1999 роках видавався один випуск у рік.

Видання журналів припинилося з двох причин: недостатності коштів та неможливості ВАКівської реєстрації журналів (для заліку авторам наукових публікацій при здобутті наукових ступенів кандидата та доктора наук).

Академіки Південного відділення весь час, окрім наукової, вели суспільну роботу, балотувалися й обиралися в органи місцевого самоврядування і Верховну Раду України, вставали на захист одеситів. Всі академіки Південного відділення ведуть педагогічно-просвітницьку діяльність в університетах і академіях, майже всі на професорських посадах, майже всі читають авторські курси з економічних, управлінських, технічних і гуманітарних дисциплін. По підручникам наших академіків навчаються студенти і фахівці не тільки в Україні, але й за її межами… Переважна більшість дійсних членів Південного відділення мають свою школу послідовників: дипломників, кандидатів і докторів наук, а в деяких випадках – і академіків. Жоден з них, навіть у 85 років, не перервав своєї наукової й просвітницької діяльності – «нам спокій тільки сниться!».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *