Иван и Юрий Липа
- Медицина, Философия, общество, Шупта Дмитро Романович

Іван та Юрій Липи

На   Матриці  Лицарів  Козацького  Чину  для   всіх  часів

Геній залишається відкритим  длякожного, хто живе українством і прагне вписати його в  матрицю Божого світу.
Євген БАРАН

Всесвіт любові, гордості за нашу Україну розпочинається з малої незабутньої в днях батьківщини. Ось чому виявом справжньої істини є розставлення акцентів саме на цьому кардинальному питанні. Тож. якщо документально підтвердженим місце народження Івана Левковича Липи є місто Керч у Криму, то за місце народження Юрія Івановича Липи ще й донедавна доводилося сперечатися, бо його навіть деяка частина істориків продовжує вважати одеситом і не інакше. Та як би там не було, як би хто не вважав, а проти істинних фактів будь-які аргументи домислів – просто безсилі. Нині липознавство

володіє беззаперечним доказом того, що Юрій Липа народився у Старих Санжарах на благословенній Полтавщині. І це – історичний факт!

Історія розпорядилася так, що чи не протягом понад півстоліття вимушено перебували  в тіні забуття українські видатні особистості   династії лікарів, письменників, філософів, політичних і державних діячів України, батько й син – Іван та Юрій Липи. І тільки в першій чверті ХХІ століття про них, дякуючи дбайливим науковцям і краєзнавцям-пошуковцям, заговорила українська громадськість: з’явилися  глибокі дослідницькі публікації, перші наукові розвідки, почали друкуватися про них видання, а також проводяться науково-практичні конференції, присвячені саме особистостям – Липам.

Завдяки останнім відкриттям, треба сподіватися, що невзабарі будуть опубліковані й ґрунтовні біографії цих велетів українського духу, можна сказати, героїв античного кшталту і козацьких чеснот.

Не вдаючись до численних цитувань їхніх найвигідніших характеристик їхніми сучасниками, науковцями й дослідниками-аматорами, скажемо, що вони ніби народжені для талановитих патріотичних звершень, для державницького чину, коли Україна найбільше потребувала саме цього для своєї з’яви на сторозпереподіленій мапі Європи. Не випадково дослідники всі в один голос гучно заявляють, ніби Липи народилися з усталеною програмою виконати свою особливу, в першу чергу, державницьку місію.

Батько Іван Левкович Липа ще юнаком засвічується в плеяді засновників Братерства Тарасівців, а син Юрій Іванович Липа – Провидець, засновує новітню Державну Доктрину України…

Для пересічної людини того часу геніальний сучасник стає більш прочитаним та пошанованим, коли його порівнювали з історичними видатними особистостями, імена яких давно відомі. І якраз цих порівнянь не бракує  в дослідженнях та спогадах про династію Липів. Інші грані образів видатних діячів України Липів додають пізніші дослідники, які скрупульозно відшукують найменші деталі про героїв –Лицарів Козацького Чину і дбайливо кладуть їх на безсмертний карб уславлених імен.

Принагідно можна зазначити, що вже з’явився перший широкоформатний вокальний цикл «Лицарі Козацького Чину» талановитого своєрідного композитора Лойтри Петра Леонідовича. Це – явище неординарне, небуденне, виняткове, надзвичайне. І не буде помилковим припущення, якщо скажемо, що в цей час іще хтось із митців працює над своїми творами, намагаючись внести свою лепту в цю шляхетну справу.  В зв’язку з цим, треба сподіватися, що невдовзі докладуть своїх рук до цієї великої справи і митці пензля, скульптори, кінематографісти тощо. Адже зараз, як ніколи, Україна потребує відродження касти воїнів-націоналістів. Ще не втрачена духовна  спадщина нашого народу. Збережена історія, стародавня Рідна Віра, не втрачена філософія Воїна. Треба враховувати, що цілий світ живе за законами боротьби – хто має більше сили, той правий. Наш сусід – ненатла Росія, проливаючи  кров якого, ніяк не може змиритися із втратою найбагатшої своєї недавньої колонії. Відродження України розкриває всю фальш Москви про «колиску», спільну історію,  своє слов’янське походження тощо.

Та наша головна мета пов’язати історичні особистості династії батька й сина Липів з

М а т р и ц е ю   Лицарів Козацького Чину для всіх часів. Найелементарніші поняття матриці  (від лат. Matrix – матка): 1. Робоча частина штампа із витисненим у ньому заглибленням, що точно відповідає формі оброблюваної деталі. 2. Картонна форма, яку знімають із набору й використовують для відливання стереотипу в друкарні. 3. Скляна пластинка з желатиновим шаром, яку застосовують у фототипії. 4. Сукупність математичних величин, певним способом розміщених у прямокутній таблиці. Є поняття квадратних матриць. Матриця головна. Інші види матриць.  Обернена матриця. Трансформування матриці. Ранг матриці. Матриця – це система…

Існує ще й філософська теорія енергоінформаційних Матриць  Усвідомлення і Знання, де унормовані як ключові Матриці, що змінюють свідомість людини, з закодованими священними числами, за якими розкручується спіраль нашої Галактики, так і проміжні  Матриці, придатні для набору енергетичного потенціалу, необхідного для підготовки до змін Свідомості на ключових Матрицях. Саме вона й покладена в основу цього незвичайного повідомлення про призначеність особистості до Квантового Переходу в чотиривимірний простір.

Матриці володіють надзвичайною гігантською енергією і створюють довкола себе   могутнє гармонізуюче енергоінформаційне поле Вищих багатовимірних просторів. Завдяки цьому їм властивий чітко окреслений очисний, оздоровчий і лікувальний ефект.

Також завдяки цьому можна буде активізувати Матриці ДНК і використовувати резервні можливості людського головного мозку для переходу на нове об’ємно-голографічне чотиривимірне сприйняття світу, що спонукає розширити людську Свідомість до рівнів Усвідомлення, Знання й СуперЗнання і перейти на нове Космічне мислення. адже існують належні засоби для набору енергетичного потенціалу, необхідного при підготовці до зміни Свідомості на ключових Матрицях.

Активізація цих Матриць, як і Матриць, пов’язаних з Вищим Планом послідовного розвитку нових просторів у Всесвіті, відбуватиметься завдяки Енергоінформаційній  Матриці Усвідомлення і Знання та є Вищим Планом послідовного розвитку нових просторів у Світотворі, за яким еволюціонізуватиме все живе нашого Всесвіту в ІІІ тисячолітті.

Працюючи з Матрицями, можна буде перепрограмувати свою Долю, Долю, свого Родового Древа Життя, Долю своєї Країни і досягнути більш високого рівня досконалості, увімкнути програми Оздоровлення, Омолодження, регенерації  утрачених органів, суттєво розширити свою пам’ять до СуперПам’яті, стати Світлим, Чистим, Духовним і Гармонійним представником нового тисячоліття.

В цьому плані координат на відповідних Матрицях вигідно розмістити династію наших національних Героїв –  батька й сина Івана Левковича та Юрія Івановича Липів.

У звичайної людини, яка ні в що не вірить, через брак знань, тобто інформації, порушується цей баланс, який спричиняє обмеженість її мислення і всілякі можливі розлади й захворювання. Поновлення утрачених зв’язків з енергоінформаційними Матрицями відбувається за допомогою під’єднання до них через їх активізацію (наповнення Матриць енергією). Всі підключення до Матриці об’єктів підтримуються ними в часі і в просторі завдяки наповнення енергією їхньої матеріальної основи, що протидіє руйнації цих об’єктів.

Від праці з новими Матрицями буде користь, особливо дітям. Вона дасть потужний імпульс для розкриття їхньої геніальності і потенційних творчих можливостей.

Існує древнє вчення наших прапредків про первісну Матрицю. Це схема виникнення Всесвіту, геометричний план Неопалима Купина – Алатир, державницько-релігійний символ, значно старіший за наше Трисуття-Триглав, (якому налічується понад 65 тисячоліть), що викликає зародження всього живого і призводить до його існування.

Найдревніша символіка українських писанок  в усіх куточках України, та й за кордоном, зберегла традицію нанесення на великодні яйця, між іншим, Восьмиконечної Зірки (Неопалимої Купини – Алатиря), яка символізує Сонце. У запорожців Алатир – символ Козацької Зірки.  В «Енциклопедії Символів» Восьмипроменева Зірка значиться як вузол з’єднання, долина вірності. Крім цього. ще  6 разів тут наведені ілюстрації цього сакрального знаку. А про Алатир сказано, що в руському середньовічному фольклорі цей символ був «усім каменям батько». В замовляннях і казках – «біл-горюч камінь».  В осерді світу, посеред моря-океану, на острові Буяні стоїть той камінь. Росте на ньому Світове Древо. З-під цього каменя по світу розтікаються цілющі ріки.  У Посібнику «Дзеркала, Задзеркальні Цивілізації й Тіні» значиться, що Алатир – це Зірчастий Лоа. А у виданні «Священні Знаки Слов’ян» мовиться, що «АлАтАРРА, АлАтАР, АлАтИР – Знак ВсеРАдісного Світла ВсеВишнього РА, який зійшов із РА на вершині АлАтАРРА – Світової ГОРи-Древа, що знаходиться у Світовому Яйці – Всесвіті.

Його зображення зустрічається в древніх манускриптах і віднайдене в Подніпров’ї, звідки в давнину потрапило до Древнього Єгипту, Індії, Китаю тощо. Цей символ знайдений і на території сучасної Словаччини, і в багатьох інших культурах.  У цьому символі зашифрована новітня інформаційна Матриця, означена як «Універсум» чи «Зірка Всесвіту».

Галактичні Матриці були опрацьовані академіком Вселенським і з 1988 року використовувалися ним для зцілення в його методиці «Біокорекція Імунної Системи» (БІС-терапія). Використана Матриця належить чоловічому аспекту (лівопівкульне мислення, логіка, раціоналізм), та інша Матриця – жіночому аспектові (правопівкульне мислення, інтуїція, творчість), остання найкраще доповнює чоловічу основу попередньої Матриці, що вцілому створить гармонію Людства і дасть новий імпульс його Духовного розвитку.

В ІІІ тисячолітті функцію подальшого розвитку Свідомості взяла на себе нова Матриця Усвідомлення. В нові Матриці вже вписані всі існуючі форми фізичного і всіх інших багатомірних світів.

Активація Матриці здійснюється за числами послідовності, що визначає еволюцію всього живого на Землі. Саме за цими числами відбувається й зміна Свідомості людини.

В організмі людини є 10 трильйонів хромосом – це загальна кількість клітин, помножена на 46 (клітинний хромосомний набір). З них активізовано менш 1,5 – 2% генетичної інформації. Решта генів перебуває в нас наче б то в законсервованому стані. Таким чином, еволюція людини полягає в послідовній активізації «сплячих» генів. А це означає, що в кожному з нас міститься воістину колосальний енергоінформаційний потенціал, закладений Вищим Космічним Розумом (Богом).

У звичайної людини сьогодні в кожній хромосомі активізовані тільки два ланцюжки у спіральній макромолекулі ДНК, відповідні одному Знаку Зодіака, під яким людина народилася. Насправді активізованих ланцюжків  три – третій тонко матеріальний і належить Святому Духові. Якщо у людини (за Вселенським) активізовані 13 таких матриць із триланцюжковими ДНК, тобто по всіх тринадцяти Знаках Зодіака (включно із Змієносцем), то перед нами буде геній, що володіє інформацією і можливостями, еквівалентними тринадцяти осіб.

Нині провіщено втрату імунітету всіма мешканцями нашої Планети. Дослідами доведено, що активізація у людини 13-ти триланцюжкових ДНК приводить до з’яви абсолютної  імунної системи (з цілковитим несприйняттям до будь-яких інфекцій, включно зі СНІДом, і зціленням від усіх хвороб, включно з раком), а також до геніальності і проявлення феноменальних надздібностей (телекінез, матеріалізація об’єктів, ясновидіння, екстрасенсорна здатність). Така активізація ДНК є ключем до фізичного і психічного оздоровлення. А це – шлях до вічної молодості й до безсмертя.

Та попри все існує ще одна матриця – анігіляційна, сиріч руйнівна, знищувальна, антигуманна. Як повідомляють ЗМІ, «Пригадаймо каральну експедицію на древлян іновірної чужоземки княгині Ольги, якій належаться лаври першості геноциду в наших українських землях. А охрещення Володимиром 12 мільйонів русичів за допомогою хреста й меча, з яких живими залишилося лише 3 мільйони. Чи похід на Київ Андрія Суздальського-Боголюбського… Також, пройшовши репетиційний вишкіл у Новгороді й Пскові, головорізи Івана Грозного, а  меншиковські кати в Батурині в 1708 р.,та живодери царя Петра кривавого на Січі 1709 р., чи озвірілі головорізи оскаженілої повії Катерини-вовчиці на чолі з Текелієм на Січі в 1775 р., або муравйовці в 1918 р. під Крутами і в Києві,  сталінський голодомор 1932-33 рр.., терор 1937-38 рр. .., завдали непоправних втрат Украхнському генофонду.

Потім, хіба все це не прояв найзвірячішого фашизму запланованої акції геноциду, які з такою пунктуальністю й методичністю злочинно здійснив комуно-тоталітарний режим Леніна-Сталіна в 20-х, 30-х,40-х рр.., коли було знищено понад 20 мільйонів українців та ще стільки ж за час репресій і воєн!

А що чинили червоні комуністичні «визволителі» в Західній Україні 1939 року?.. Перед початком Другої світової війни було укладено «братський» договір – Пакт Молотова-Ріббентропа між СРСР та нацистською Німеччиною. Історія давно поставила знак рівності між фашистським націонал-гітлеризмом і таким же фашистським комуністичним ленінізмом-сталінізмом.

Договір про ненапад був підписаний у 1939 р. До цього документа існує секретний додаток – протокол, в якому дві країни, по суті, розділяли між собою територію Східної Європи. Через декілька днів після злочинного підписання цього договору, 1 вересня 1939 року війська Німеччини окупували Польщу, а 17 вересня свій «визвольний» похід розпочала Червона Армія. Не було б Сталіна й Гітлера – не було б і Другої світової війни! Одначе, коріння цього зловісного альянсу недолюдків переплелося в Матриці фашистів значно раніше, ще тоді, коли стала очевидною, але тривалий час була засекреченою, «Анатомія злочину проти людяності». Матриця фашизму у московитів – своя і одвічна, вона туди нізвідки й ніким не імпортувалася і нікуди не дівалася – це автохтонний власний виплід і набуток коронованої недоімперії світового зла, де матриця його існувала, існує й існуватиме завжди

У вогняні 20-ті роки – роки українських визвольних змагань, віддав своє життя за святу справу Іван Левкович Липа, а в 40-ві роки і його доблесний син, герой-мученик – Юрій Липа.

Згідно теорії кристалічної матричної будови Всесвіту, енергоінформаційні Матриці і кристалічні решітки є основою світу і породжують матерію Світобудови та фіксують всі, причетні до цього події, нерозривно пов’язані з нею. Через Матриці ми під’єднуємося до вічного невичерпного джерела енергії та  банку пам’яті Всесвіту, де повішно зберігатиметься вся відома й невідома інформація, а, разом з тим, і все, що тільки може нас цікавити, разом з тим і про Лицарів Козацького Чину – батька й сина Івана та Юрія Липів.

Все це нині дає  нам підстави, не ігноруючи виняткові можливості, вже сьогодні подбати про наше приховане, затерте, викреслене минуле, і, користуючись нагодою, вдатися до створення важливої   п р о г р а м и   «Іван та Юрій Липи – уславлені особистості на Матриці Лицарів Козацького Чину для всіх часів», що буде своєчасною шляхетною акцією в пошануванні пам’яті уславлених Героїв України як нині, так і в майбутньому.

Шляхетній, уславленій  династії, батькові та синові – Івану і Юрію Липам, як і багатьом іншим жертовним українським праведникам, на всі часи є місце на Вселенській Матриці Лицарів Козацького Чину.

Слава Україні!
Героям слава!

В и к о р и с т а н і   д ж е р е л а:

  1.  Братко-Кутинський О.А.  Нащадки Святої Трійці. Генеза української державної символіки. – К.: Видавництво міжнародного товариства «Білий птах»,1992 р.
  2. Пилат В. Бойовий Гопак. О –  Львів: Галицька видавнича спілка, 1999 р.
  3. Стамбол І., Кучеренко С. Іван Та Юрій Липи. – Харків: «Фоліо», 2016 р.
  4. Вселенский Е.Н.  Вселенские Матрицы. Пособие: –  М.: МЦКР, 2003 г.
  5. Священные Знаки Славян. Обереги. – М.: «Стигмарион», 2013 г.
  6.  Шейнина Е.Я. Энциклопедия символов. – М.: «Торсинг», 2001 г.
  7. Тихонова С.Ю. Зеркала, Зазеркальные Цивилизации и Тени. – М.: Амрита-Русь, –  2008 г.
  8.  Історія України. Короткий курс. – Тернопіль: ПК «Збруч». – 1991 р.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *