Громова Олена Миколаївна
- Громова Олена Миколаївна, Достижения, Экология, Экономика

Громова Олена Миколаївна

Основні етапи трудової, наукової та викладацької діяльності.
У 1978 р. закінчила Одеський інститут народного господарства.
1978 р. — 1983 р. – інженер відділу теорії управління та системного аналізу Одеського відділення інституту економіки АН УРСР.
1984 р. — 1986 р. – молодший науковий співробітник відділу проблем економіки моря та світового океану Одеського відділення інституту економіки АН УРСР.
У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію (економічні науки)  «Комплексна оцінка порівняльної економічної ефективності опріснення морських вод на Азово-Чорноморському узбережжі УРСР» у Одеському відділенні Інституту економіки АН УРСР.
1986 р. — 1990 р. – науковий співробітник відділу проблем економіки моря та Світового океану.
1990 р. — 2004 р. – старший науковий співробітник відділу проблем економіки моря та світового океану.
У 2003 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» в Раді Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України (м. Одеса) за темою «Економічний механізм управління морським природокористуванням».
З 2005 р. — по теперішній час – головний науковий співробітник  відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса).
За сумісництвом працює:
З 1991 р. — по теперішній час – заступником директора Інституту комплексних проблем морського природокористування та НТП
З 1997 р. — по теперішній час – проректором Християнського гуманітарно-економічного університету з науково-методичної роботи та інноваційного розвитку.
З 2004 р. — по теперішній час – професором на кафедрі обліку та аудиту у Одеській академії харчових технологій.
Загальна кількість публікацій – понад 150.

Монографії:
Громова Е. Н. Теоретические основы экологизации экономики (на примере морского природопользования): монография / Е. Н. Громова. – Одесса: ИПР ЭЭИ НАН Украины, 2008. – 90 с.
Громова Е. Н. Экономические основы борьбы с ухудшением качества морского природно-рекреационного потенциала / В кн.: «Научные основы комплексного подхода к многоаспектности в развитии теории управления»: под ред. д.э.н., проф.В.Г. Ковалева. – Одесса: ОГЭ-КУ, 2009. – 410 с.
Громова Е. Н. Проблемы формирования согласованного совместного финансово-экономического механизма управления / В кн.: «Економіко-екологічні проблеми Азовського моря»: за ред. Б. В. Буркинського, В. М. Степанова, С. В. Берднікова. – Одеса: Фенікс, 2009. –532 с.
Громова Е. Н. Формирование инструментария антикризисного управления морским природопользованием / В кн. «Антикризисное управление морским природопользованием (теоретико-методологические и прикладные аспекты исследований)»: монография / Е. Н. Громова, Е. В. Косовская, Е. Л. Гетьман; под ред. Б.В. Буркинского, В.Н. Степанова – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. – 609 с.
Громова Е. Н. Формирование инструментария совместного управления морским природопользованием в Азовском море / В кн. «Интегрированное управление ресурсами и безопасностью в бассейне Азовского моря» : монография / Е. Н. Громова, Е. Л. Гетьман, Е. В. Косовская; под ред. Б.В. Буркинского, В.Н. Степанова, С.В.Бердникова. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. – 672 с.
Громова Е. Н. Инструментарий антикризисного управления природопользованием в морских рекреационных зонах: монография / Е. Н. Громова, В. Н. Степанов, Р. А. Крыжановский и др.– Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2011. – 163 с.
Громова О. М. Теплонасосна енергетика в екологізації паливно-енергетичного комплексу України: перспективи розвитку та механізми управління / Громова О. М., Гетьман О. Л., Маркова Т. Д.– Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. – 195 с.

Область наукових інтересів.
Напрямами наукових інтересів теоретичні основи екологізації економіки; економічний механізм управління морським природокористуванням; морська екологічна політика; рентна політика у морському ресурсокористуванні; екологічне оподаткування в приморських регіонах; теоретико-методологічні основи економіко-екологічного обґрунтування нетрадиційного морського ресурсокористування; наукові основи екологічної експертизи; адаптація механізмів Кіотського протоколу до умов України; економіко-екологічна оцінка перспектив розвитку нетрадиційної морської енергетики і опріснення, у т.ч. на базі «бросових» вторинних енергоресурсів, механізми стимулювання розвитку альтернативної енергетики.

Громова О. М. успішно здійснює наукову і педагогічну діяльність, підготувала 3 кандидатів економічних наук, керує підготовкою аспірантів, написанням дипломних проектів, керує науково-методичною роботою в університеті. Під час наукової діяльності отримані наступні найбільш важливі результати:

  • обґрунтована методологія економічного механізму управління морським природокористуванням;
  • обґрунтовані стратегії національної політики морського природокористування: формування морської екоіндустрії, ресурсно-екологічної безпеки в водо- та енергозабезпеченні приморських регіонів та ін.;
  • запропонована регіональна система платежів за морське ресурсокористування;
  • розроблені рекомендації по оцінці економічного збитку в результаті здобування морських нерудних корисних копалин, дампінгу, забруднення моря нафтою, нафтопродуктами;
  • обґрунтовані перспективи розвитку опріснення морських і мінералізованих вод в Україні та ін.

Включена у світовий довідник «Хто є хто» з розділу «Водні ресурси». Громова О. М. є академіком Української міжнародної Академії оригінальних ідей. Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій у галузі економіки. Член редакційної ради наукового збірника «Економічні інновації».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *