Философия, общество

Ганна Совачева
- Искусство, Философия, общество, Шупта Дмитро Романович

Велика українська актриса

Краєзнавство завше – явище захоплююче, адже воно викликає інтерес і серед невгамовних дослідників, і між зацікавлених читачів. Краєзнавство буває різне, як от: історичне, історико-літературне, етнографічне… Останнім часом утверджується й літературне краєзнавство. Саме воно приваблює пошуковців до все нових і нових…

Читать далее

Князь Святослав
- Философия, общество, Шупта Дмитро Романович

Нинішні аспекти «Міжморʼя» в дослідженні «Князь Святослав» Сергія Пєткова та «чорноморській доктрині» Юрія Липи

Неподалік Мачух, що поруч із Старими Санжарами, де 5.05.1900 року народився  поет, письменник, публіцист, історіософ, науковець, соціолог, культурний та громадсько-політичний діяч, теоретик Українського Націоналізму, учасник національно-визвольної боротьби, лікар УПА, мислитель Юрій Липа,  на лівому, супротивному березі річки Ворскли в Мало-Перещепинськім…

Читать далее

Иван и Юрий Липа
- Медицина, Философия, общество, Шупта Дмитро Романович

Іван та Юрій Липи

На   Матриці  Лицарів  Козацького  Чину  для   всіх  часів Геній залишається відкритим  длякожного, хто живе українством і прагне вписати його в  матрицю Божого світу. Євген БАРАН Всесвіт любові, гордості за нашу Україну розпочинається з малої незабутньої в днях батьківщини. Ось чому…

Читать далее

Кам'яна Могила
- Философия, общество, Шупта Дмитро Романович

Кам’яно-Могилянська Академія

У степу могила З вітром говорила. Українська народна пісня В одній з останніх своїх наукових праць «Аратта за «Ведою Словена» і пам’ятками трипільської культури…» академік Ю.О.Шилов приазовську Кам’яну Могилу називає протошумерським архівом, де збереглися Священні тексти, як і у «Веді…

Читать далее

Диоген
- Книги, Философия, общество, Шарапатюк Анатолий Васильевич, Шарапатюк Дмитро Анатолійович, Экономика

Тезисы к философии разработчика инвестиционных проектов

«И обновишь лицо Земли!»  девиз «Великого Востока» – Великой национальной франкмасонской ложи Франции (конец XVIII века) Одним из основных препятствий в разработке инвестиционных проектов является отсутствие соответствующей эффективной философской концепции. В этой связи, авторы берут на себя смелость обобщить свой…

Читать далее

Зигмунд Фрейд
- Завертайло Е.В.,, Философия, общество, Шарапатюк Анатолий Васильевич

Природа и свойства бессознательного

Простите, корифеи психологии и философии, но Вы не правы! “Открытие новой теории подобно восхождению на гору, когда взору открываются новая и более широкая панорама” Альберт Эйнштейн Искреннее многолетнее желание познать основополагающие истины, вера в возможность такого познания не только интеллектуальным,…

Читать далее

Аура человека
- Завертайло Е.В.,, Философия, общество

Материальная сущность ауры индивида как проявление его бессознательного

Глобальный поиск в сетях Интернет и анализ общепризнанных научным миром публикаций [1–22] позволяют сделать вывод – трактовка сущности бессознательного и ауры индивида давно не соответствует практике и системе остальных знаний. Существующие, общепринятые трактовки ауры, как явления. Википедия представляет информацию: «Аура…

Читать далее

Инновации и инвестиции
- Философия, общество, Шарапатюк Анатолий Васильевич, Шарапатюк Дмитро Анатолійович, Экономика

Удосконалення концепції державного управління інвестиціями – першочорговий крок до впровадження ринкової економіки

Голова Ради Засновників Одеської асоціації консалтінг і паблік рілейшнз «Аріадна», віце-президент, акад. УАОІ, чл.-кор. УЕАН, ст. науковий співр., проф. ХГЭУ, лауреат багатьох міжнародних, вітчизняних та регіональних премій та нагород А.В.Шарапатюк Доктор економіки Флоридського гуманітарного Університету (PhD, США), акад. УАОІ Д.А.Шарапатюк Факт постійного…

Читать далее

Рай и ад
- Достижения, Завертайло Е.В.,, Философия, общество, Шарапатюк Анатолий Васильевич, Шарапатюк Дмитро Анатолійович, Экономика

Оценка и учет мотивации сторон в теплосбережении в жилищном секторе – проблема современной Украины

В теории и практике управления, в теоретической и прикладной психологии мотивация субъектов является существенным фактором, определяющим успех или провал реализуемого мероприятия. Очевидно, эта простая истина мало волнует современное чиновничество Украины и работников системы ЖКХ, когда речь заходит об энергосбережении в…

Читать далее

Пилипенко Георгій Прокопійович
- Инженерия, Пилипенко Георгій Прокопійович, Философия, общество, Экономика

Пилипенко Георгій Прокопійович

Пилипенко Георгій Прокопійович,1939р.,Нікополь Дніпропетровської обл. Ведучий спеціаліст Мінморфлоту в галузі морського пасажирського транспорту.В 1980-1992рр. — Начальник та науковий керівник Галузевої науково-дослідницької лабораторії пасажирського флоту ММФ, Почесний працівник ММФ, член НТС ММФ,учасник міжнародник конференцій по лінії ЮНКТАД ООН та СІТРЕЙД, канд.…

Читать далее

ПАВЛЮК Петро Аркадійович
- Павлюк Петро Аркадійович, Философия, общество

Павлюк Петро Аркадійович

ПАВЛЮК Петро Аркадійович народився у с. Суховоля, Володарськ-Волинського р-ну, Житомирської обл. 2.08.1955р. Після закінчення Володарськ-Волинської восьмирічної школи поступив до Одеського морехідного училища, яке закінчив у 1974 р., і понад 10 років був пов’язаний з морем, працював у Чорноморському пароплавстві (Одеса),…

Читать далее

Психология
- Завертайло Е.В.,, Философия, общество

Вероятностный подход к количественной оценке и самооценке мотивации действий индивида

В теоретической и прикладной психологии давно назрела необходимость не только дать эффективную количественную оценку самоидентификации и идентификации индивида по достаточному и хорошо мотивированному числу критериев[1, 3, 4], но и оценить достоверность данной оценки с пози­ций теории вероятности. Только в этом…

Читать далее

Сюрреализм
- Завертайло Е.В.,, Философия, общество

Переход от качественной к количественной оценке и самооценке мотивации действий индивида

В теоретической и прикладной психологии давно назрела необходимость уйти от примитивизма не количественной (только качественной) самоидентификации и идентификации индивида по критериям (ключевым полям, ключевым факторам) страна, национальность, пол, вероисповедание, профессия, партийность, статус… В последние десятилетия к этой системе критериев добавился…

Читать далее

Психоанализ
- Завертайло Е.В.,, Философия, общество, Шарапатюк Анатолий Васильевич

Неизбежность и пути прорыва в сфере теоретической, прикладной и бытовой психологии в ближайшей перспективе

Шарапатюк А.В., акад.УАОИ, чл.-кор. УЭАН, проф. Завертайло Е.В., психолог, автор 4 патентов Современный этап развития человечества характеризуется резким возрастанием роли и значения психологических знаний и их практического применения в повсе-дневной жизни, обусловленным: интенсивным развитием человека, человечества, науки (в т.ч. психологии,…

Читать далее

Тарас Шевченко
- Бугрим Валентин Володимирович, Искусство, Философия, общество

Тарас шевченко і посульський край

ДО 200- ліття від ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА В. В. Бугрим, доктор філософії, член правління Всеукраїнского благодійного культурно-наукового фонду Т. Шевченка, академік Української міжнародної академії оригінальних ідей (м. Київ) Г. В. Діброва, історик-краєзнавець, голова Роменської районної організації «Просвіта» (м.…

Читать далее

Бугрим Валентин Володимирович
- Бугрим Валентин Володимирович, Философия, общество

Бугрим Валентин Володимирович

Біографічна довідка. У 1960-1970 рр. – навчався і на “відмінно” закінчив (із Почесною грамотою) Хмелівську середню школу. Був жовтеням, піонером, комсомольцем (секретарем комсомольської організації школи). 1967 р. – обраний делегатом ІІІ Всесоюзного з’їзду піонерських слідопитів (за пошуки, збір і публікацію…

Читать далее

ТРИЗ-педагогика Украины
- Меєрович Мара Йоселевич, Философия, общество, Шрагина Лариса Исааковна

Стратегические и тактические компоненты национального курикулюма

Достойной нашей эпохи организационной задачей может быть только создание метода, который, будучи общим и единым, в то же время дает возможность каждой отдельной личности развивать свои способности, сохранять свою индивидуальность идти вперед по линиям своих наклонностей. А.С.Макаренко Формирование открытого –…

Читать далее

Виктор Орловский. Пейзаж на руинах будущего.
- Философия, общество, Шрагина Лариса Исааковна

Психологические аспекты самосозидания и саморазрушения нации

Попытки описать характер не только отдельного человека, но и психологические особенности целого народа появляются уже в древних Индии, Китае, Греции. Народы, как и люди, имеют свое лицо, свой психологический портрет, свою неповторимую атмосферу бытия и психологического климата – «народный дух»:…

Читать далее

Шрагина Лариса Исааковна
- Достижения, Философия, общество, Шрагина Лариса Исааковна

Шрагина Лариса Исааковна

Доцент кафедры социальной и прикладной психологии Одесского национального университета, кандидат психологических наук. Основные направления деятельности 1. Исследование проблем психологии творчества и природы воображения. 2. Адаптация методов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) в учебный процесс для развития творческого мышления и управляемого воображения. 3. Соавтор…

Читать далее

Общая теория систем
- Достижения, Инженерия, Меєрович Мара Йоселевич, Философия, общество

Эволюция ТРИЗ за 50 лет

ЭВОЛЮЦИЯ ТРИЗ ЗА 50 ЛЕТ: ОТ РЕШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ДО ОСНОВ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ   За три года работы Н.А.Шпаковский, специалист по ТРИЗ, сэкономил компании Samsung 90 млн. долларов. И хотя в разных отделениях компании сейчас уже работают большие группы…

Читать далее

Шупта Дмитро Романович
- Достижения, Искусство, Философия, общество, Шупта Дмитро Романович

«І поклав свій безсмертний мазок…»

Шупта Дмитро Романович народився 20 січня 1938 року в селі Курінька Чорнуського району на Полтавщині в родині землеробів, які мають давнє козацьке коріння. Закінчив Севастопольське  морське техучилище №3, працював котельником на морському заводі № 497. А по закінченні Сімферопольського медучилища…

Читать далее

Шупта Дмитро Романович
- Искусство, Философия, общество, Шупта Дмитро Романович

Шупта Дмитро Романович

Народився 20 січня 1938 року в с. Курінька Чорнуського району Полтавської області в багатодітній родині козаків. Українець. Освіта вища. З 1945 по 1952 року навчався у Курінській семирічній школі, а з 1952 по 1956 р. в Мокиївській середній школі. З…

Читать далее

Крижановський Ростислав Олександрович
- Достижения, Крижановський Ростислав Олександрович, Философия, общество, Экология, Экономика

Крижановський Ростислав Олександрович

Р. А. Крыжановский, акад. УАОИ и УЭАН, д-р экон. наук, профессор Теория капитала в философии хозяйства ВВЕДЕНИЕ На смену, так называемому, научному мировоззрению XX века приходит холистическое (холио – целостное, полное) мировоззрение, учитывающее трансцендентную составляющую картины мира. Философия хозяйства тем…

Читать далее

Вольный Александр
- Вольний Олександр Федорович, Достижения, Искусство, Философия, общество

Творча автобіографія Вольного Олександра Федоровича

Олександр Вольний народився 13 квітня 1967 року в м Білгород-Дністровський, Одеської області, Україна. Творчий дисидентський шлях розпочав у 1983 році своїми творами, що відкривали нове мислення Соціуму та йшли всупереч загальноприйнятим догмам режимного ладу. ТВОРИ: 1984 – Пророцтво, Старий монастир,…

Читать далее

тригнозис
- Достижения, Философия, общество, Харченко Петро Андрійович

Тригнозис – переворот в мировоззрении

Руководителям всех государств, политикам, гражданам мирового сообщества! Всеобщее внимание!!! В Украине совершено революционное открытие в обществоведении, которое поставить точку в кровавой истории человечества. Открыт Необъективированный Человек – Человек единого человечества, утверждающий  единосущность народов в фенотипическом разнообразии триполярного Одного. Доказано, что наше понимание сущности Человека в…

Читать далее