Космос
- Бугрим Валентин Володимирович, Философия, общество

© Антропологічно-філософський лист-звернення

©А Н Т Р О П О Л О Г І Ч НО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ із кардинально-принциповими запитаннями і коментарями СУЧАСНОМУ МИСЛИТЕЛЮ/МИСЛИТЕЛЬЦІ – для з’ясування актуально-важливих онтологічних проблем Homo Sapiens Sapiens / HomoNanS субстанцій ЛЮДИНИ / ЛЮДСТВА!?…      “Відкриття нової теорії…

Читать далее

Преступление и наказание
- Бугрим Валентин Володимирович, Медицина, Философия, общество

Чи передбачав письменник Федір Достоєвський коронавірус?

Днями у зарубіжник медіа (16-22 листопада 2021 р.) появилися повідомлення, що ніби-то відомосвітовий літератор передбачив пандемію к о р о н а в і р у с у!? Зокрема, таку Заяву зробив знаний радянський-американський-російський художник і скульптор Михайло ШЕМЯКІН (1943…

Читать далее