Инновации и инвестиции
- Философия, общество, Шарапатюк Анатолий Васильевич, Шарапатюк Дмитро Анатолійович, Экономика

Удосконалення концепції державного управління інвестиціями – першочорговий крок до впровадження ринкової економіки

Голова Ради Засновників Одеської асоціації консалтінг і паблік рілейшнз «Аріадна», віце-президент, акад. УАОІ, чл.-кор. УЕАН, ст. науковий співр., проф. ХГЭУ, лауреат багатьох міжнародних, вітчизняних та регіональних премій та нагород А.В.Шарапатюк Доктор економіки Флоридського гуманітарного Університету (PhD, США), акад. УАОІ Д.А.Шарапатюк Факт постійного…

Читать далее

Рай и ад
- Достижения, Завертайло Е.В.,, Философия, общество, Шарапатюк Анатолий Васильевич, Шарапатюк Дмитро Анатолійович, Экономика

Оценка и учет мотивации сторон в теплосбережении в жилищном секторе – проблема современной Украины

В теории и практике управления, в теоретической и прикладной психологии мотивация субъектов является существенным фактором, определяющим успех или провал реализуемого мероприятия. Очевидно, эта простая истина мало волнует современное чиновничество Украины и работников системы ЖКХ, когда речь заходит об энергосбережении в…

Читать далее

Капитализм и социализм
- Шарапатюк Анатолий Васильевич, Шарапатюк Дмитро Анатолійович, Экономика

Проблемы управления инвестиционными потоками в современных глобализационных процессах и рыночной экономике

Бесспорный факт – эффективное привлечение инвестиций – одна из наиболее актуальных проблем управления Мировым сообществом, группой стран, страной и регионами. Причем существенным с точки зрения их развития является не столько суммарный объем инвестиций, сколько характеристики предмета, объекта и конкретного места…

Читать далее

Пилипенко Георгій Прокопійович
- Инженерия, Пилипенко Георгій Прокопійович, Философия, общество, Экономика

Пилипенко Георгій Прокопійович

Пилипенко Георгій Прокопійович,1939р.,Нікополь Дніпропетровської обл. Ведучий спеціаліст Мінморфлоту в галузі морського пасажирського транспорту.В 1980-1992рр. — Начальник та науковий керівник Галузевої науково-дослідницької лабораторії пасажирського флоту ММФ, Почесний працівник ММФ, член НТС ММФ,учасник міжнародник конференцій по лінії ЮНКТАД ООН та СІТРЕЙД, канд.…

Читать далее

ПАВЛЮК Петро Аркадійович
- Павлюк Петро Аркадійович, Философия, общество

Павлюк Петро Аркадійович

ПАВЛЮК Петро Аркадійович народився у с. Суховоля, Володарськ-Волинського р-ну, Житомирської обл. 2.08.1955р. Після закінчення Володарськ-Волинської восьмирічної школи поступив до Одеського морехідного училища, яке закінчив у 1974 р., і понад 10 років був пов’язаний з морем, працював у Чорноморському пароплавстві (Одеса),…

Читать далее

Психология
- Завертайло Е.В.,, Философия, общество

Вероятностный подход к количественной оценке и самооценке мотивации действий индивида

В теоретической и прикладной психологии давно назрела необходимость не только дать эффективную количественную оценку самоидентификации и идентификации индивида по достаточному и хорошо мотивированному числу критериев[1, 3, 4], но и оценить достоверность данной оценки с пози­ций теории вероятности. Только в этом…

Читать далее

Сюрреализм
- Завертайло Е.В.,, Философия, общество

Переход от качественной к количественной оценке и самооценке мотивации действий индивида

В теоретической и прикладной психологии давно назрела необходимость уйти от примитивизма не количественной (только качественной) самоидентификации и идентификации индивида по критериям (ключевым полям, ключевым факторам) страна, национальность, пол, вероисповедание, профессия, партийность, статус… В последние десятилетия к этой системе критериев добавился…

Читать далее

Психоанализ
- Завертайло Е.В.,, Философия, общество, Шарапатюк Анатолий Васильевич

Неизбежность и пути прорыва в сфере теоретической, прикладной и бытовой психологии в ближайшей перспективе

Шарапатюк А.В., акад.УАОИ, чл.-кор. УЭАН, проф. Завертайло Е.В., психолог, автор 4 патентов Современный этап развития человечества характеризуется резким возрастанием роли и значения психологических знаний и их практического применения в повсе-дневной жизни, обусловленным: интенсивным развитием человека, человечества, науки (в т.ч. психологии,…

Читать далее

Козак Мамай
- Аудио, Искусство, Ромен Людмила Валентинівна

Вірші Людмили Ромен (аудіо)

Автор 11 поетичних збірок “На вітрянім вогні” (1994), “Мовчать дерева роду…” (1999), “Яблука з неба” (2000), “Білий лебідь – лебідь Чорний” (2005), “Вірую” (2006, 2013), “Грім” (2006), “Злю́би” (2008), “Гаряча тиша Літа” (2010), «За синню – СИН!.. Реквієм» (2013), «Скрипка…

Читать далее

Крижанівський Віктор
- Аудио, Искусство, Ромен Людмила Валентинівна

Пісні Людмили Ромен (аудіо)

Людмила Ромен навчалася в Сумському культосвітньому училищі на диригентсько-хоровому відділі, яке закінчила в 1983 році. В її доробку 30 фортепіанних творів, 16 партитур для хору, більше 100 пісень на власні слова та твори українських поетів, які чекають ще на видання.…

Читать далее

Тарас Шевченко
- Бугрим Валентин Володимирович, Искусство, Философия, общество

Тарас шевченко і посульський край

ДО 200- ліття від ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА В. В. Бугрим, доктор філософії, член правління Всеукраїнского благодійного культурно-наукового фонду Т. Шевченка, академік Української міжнародної академії оригінальних ідей (м. Київ) Г. В. Діброва, історик-краєзнавець, голова Роменської районної організації «Просвіта» (м.…

Читать далее

Бугрим Валентин Володимирович
- Бугрим Валентин Володимирович, Философия, общество

Бугрим Валентин Володимирович

Біографічна довідка. У 1960-1970 рр. – навчався і на “відмінно” закінчив (із Почесною грамотою) Хмелівську середню школу. Був жовтеням, піонером, комсомольцем (секретарем комсомольської організації школи). 1967 р. – обраний делегатом ІІІ Всесоюзного з’їзду піонерських слідопитів (за пошуки, збір і публікацію…

Читать далее

ТРИЗ-педагогика Украины
- Меєрович Мара Йоселевич, Философия, общество, Шрагина Лариса Исааковна

Стратегические и тактические компоненты национального курикулюма

Достойной нашей эпохи организационной задачей может быть только создание метода, который, будучи общим и единым, в то же время дает возможность каждой отдельной личности развивать свои способности, сохранять свою индивидуальность идти вперед по линиям своих наклонностей. А.С.Макаренко Формирование открытого –…

Читать далее

Виктор Орловский. Пейзаж на руинах будущего.
- Философия, общество, Шрагина Лариса Исааковна

Психологические аспекты самосозидания и саморазрушения нации

Попытки описать характер не только отдельного человека, но и психологические особенности целого народа появляются уже в древних Индии, Китае, Греции. Народы, как и люди, имеют свое лицо, свой психологический портрет, свою неповторимую атмосферу бытия и психологического климата – «народный дух»:…

Читать далее

Шрагина Лариса Исааковна
- Достижения, Философия, общество, Шрагина Лариса Исааковна

Шрагина Лариса Исааковна

Доцент кафедры социальной и прикладной психологии Одесского национального университета, кандидат психологических наук. Основные направления деятельности 1. Исследование проблем психологии творчества и природы воображения. 2. Адаптация методов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) в учебный процесс для развития творческого мышления и управляемого воображения. 3. Соавтор…

Читать далее

Позвоночник человека
- Достижения, Медицина, Сердюк Валентин Викторович

О природе спинального болевого синдрома

О ПРИРОДЕ СПИНАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ОРТОПЕДИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ И ЕГО КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ Актуальность. Вопрос о происхождении спинальных болей продолжает оставаться недостаточно изученным, хотя связанные с ними потери трудоспособности, а нередко и переход на инвалидность, имеют немалое социально-экономическое значение. В общей…

Читать далее

Общая теория систем
- Достижения, Инженерия, Меєрович Мара Йоселевич, Философия, общество

Эволюция ТРИЗ за 50 лет

ЭВОЛЮЦИЯ ТРИЗ ЗА 50 ЛЕТ: ОТ РЕШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ДО ОСНОВ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ   За три года работы Н.А.Шпаковский, специалист по ТРИЗ, сэкономил компании Samsung 90 млн. долларов. И хотя в разных отделениях компании сейчас уже работают большие группы…

Читать далее

Позвоночник
- Достижения, Медицина, Сердюк Валентин Викторович

О природе возникновения различных заболеваний человека и их связи с деформациями позвоночника

Сколько существует человек, вечным вопросом было происхождение болезней. Если пациент – пожилой человек, то развитие той или иной патологии можно увязать с возрастом, ну, а если пациент – ребенок, да ещё и раннего детского возраста? Поче-му даже в самых богатых…

Читать далее

Позвоночник
- Книги, Медицина, Сердюк Валентин Викторович

О закономерности формирования бокового (сколиотического) искривления позвоночника

Живая природа базируется на законах асимметрии, а также единства и борьбы противоположностей. Примеров этому множество: мужчина и женщина, положитель-ный – отрицательный, горячий – холодный, правый – левый, верх – низ, восход – заход, вход – выход, короткий – длинный, узкий…

Читать далее

Сердюк Валентин Викторович
- Медицина, Сердюк Валентин Викторович

Сердюк Валентин Викторович

Валентин Викторович Сердюк – заслуженный изобретатель Украины, доктор медицинских наук, академик Украинской международной академии оригинальных идей, профессор кафедры травматологии и ортопедии Одесского государственного медицинского университета. Основными направлениями его научной и практической работы являются лечение сколиоза и спинального болевого синдрома, реконструктивная…

Читать далее

Кілієвич Олексанр Іванович
- Кілієвич Олександр Іванович, Экономика

Конкурентоспроможність країни в контексті євроінтеграційних процесів

Олександр Кілієвич, акад. УАОІ, доцент, радник заступника Міністра економіки України, доцент кафедри економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ГЛОБАЛЬНИЙ І РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) стимулював в…

Читать далее

Шупта Дмитро Романович
- Достижения, Искусство, Философия, общество, Шупта Дмитро Романович

«І поклав свій безсмертний мазок…»

Шупта Дмитро Романович народився 20 січня 1938 року в селі Курінька Чорнуського району на Полтавщині в родині землеробів, які мають давнє козацьке коріння. Закінчив Севастопольське  морське техучилище №3, працював котельником на морському заводі № 497. А по закінченні Сімферопольського медучилища…

Читать далее

Шупта Дмитро Романович
- Искусство, Философия, общество, Шупта Дмитро Романович

Шупта Дмитро Романович

Народився 20 січня 1938 року в с. Курінька Чорнуського району Полтавської області в багатодітній родині козаків. Українець. Освіта вища. З 1945 по 1952 року навчався у Курінській семирічній школі, а з 1952 по 1956 р. в Мокиївській середній школі. З…

Читать далее

BSEC MARMARA 1
- Инженерия, Решетніков Ігор Петрович, Шарапатюк Анатолий Васильевич, Экология

Професор Решетніков Ігор Петрович

Академічна еліта (Маємо честь представити) Професор Ігор Петрович Решетніков, академік Української Академії Оригінальних Ідей і Української Екологічної Академії Наук, народився 21 травня 1950 в м. Одесі в сім’ї суднобудівника (отець – Решетніков Петро Олексійович, ІВВ 1-ої групи, ветеран Фінською і…

Читать далее

Крижановський Ростислав Олександрович
- Достижения, Крижановський Ростислав Олександрович, Философия, общество, Экология, Экономика

Крижановський Ростислав Олександрович

Р. А. Крыжановский, акад. УАОИ и УЭАН, д-р экон. наук, профессор Теория капитала в философии хозяйства ВВЕДЕНИЕ На смену, так называемому, научному мировоззрению XX века приходит холистическое (холио – целостное, полное) мировоззрение, учитывающее трансцендентную составляющую картины мира. Философия хозяйства тем…

Читать далее